Vreemde Vogels:
Bewegend leren met Puk

Vreemde Vogels

In het kort

Puk ligt genietend van het zonnetje te luieren in de tuin. Maar wat gebeurt er?! Er valt zomaar een jong vogeltje naar beneden! Hulpeloos en alleen. Samen met Puk zoeken de kinderen naar de familie van het vogeltje. Dat gaat niet zonder gevaar. Zou het goed aflopen?

Puk ligt genietend van het zonnetje te luieren in de tuin.

Maar wat gebeurt er?! Er valt zomaar een jong vogeltje naar beneden! Hulpeloos en alleen.

Samen met Puk zoeken de kinderen naar de familie van het vogeltje.

Hoe werkt het?

Uitgebreide beschrijving

Vreemde vogels sluit aan bij de belevingswereld van peuters en bij het thema ‘Ik en mijn familie’ uit Uk & Puk. Vreemde vogels is een game waarin de kinderen Puk helpen de papa en mama van een jong vogeltje te zoeken. In de game doorlopen de peuters al bewegend een aantal fasen:

  1. Ontdekken in de tuin: De kinderen komen in Puks tuin. Er is van alles te zien en te horen.
  2. Een vogeltje valt in de tuin: Er ploft zomaar een jong vogeltje in de tuin. Het fladdert paniekerig heen en weer.
  3. Het vogeltje geruststellen: De kinderen proberen samen met Puk het vogeltje te pakken en gerust te stellen.
  4. Familie van het vogeltje zoeken: Het vogeltje is alleen. De kinderen gaan op zoek naar zijn familie. Verschillende families verschijnen in de tuin. Elke keer denkt het vogeltje dat het zijn familie is. Samen met Puk zorgen de kinderen ervoor dat het vogeltje niet met de verkeerde familie meegaat. Ze vergelijken de kenmerken van een dierenfamilie met die van het vogeltje. Ze kijken naar kleur, aantal poten/vleugels en hoe de dieren bewegen. Daarbij doen ze de bewegingen voor aan het vogeltje. Net zo lang tot ze de familie Vogel vinden. Het zoeken verloopt niet zonder gevaar. Zo verschijnt de buurtkat in de tuin en vliegt er plotseling een kraai over.
  5. Familie Vogel gevonden: Wanneer de kinderen de familie Vogel hebben gevonden en uitgezwaaid, daalt de rust in de tuin weer neer. De kinderen en Puk kunnen alsnog genieten van de rust in de heerlijke tuin.

Waar werk je aan?

Ontwikkelings-
gebieden

In deze game staan de volgende ontwikkelingsgebieden en inhouden centraal. Bij Vreemde vogels is hiervan motoriek de belangrijkste en meest prominente.

  • Rekenen: De kinderen vergelijken en ordenen op verschillende kenmerken.
  • Taal: De kinderen begrijpen en voeren instructies uit.
  • Sociaal-emotioneel: De kinderen (her)kennen en interpreteren de emoties en gevoelens van anderen/ De kinderen bieden hulp aan anderen.
  • Motoriek/ Bewegen: De kinderen doen houdingen en bewegingen na en oefenen daarbij aspecten van grove motoriek (balans, klauteren, rennen, rollen en springen) en bewegen op muziek (tempo en frasering).

Waar werk je aan?

Woordenschat

Deze game biedt mogelijkheden tot het uitbreiden van de woordenschat. De volgende woorden expliciet betekenisvol en in samenhang benoemd:

Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Overige woorden
de arm bewegen alleen
de bloem fluiten als (zoals)
het dier helpen anders (niet hetzelfde)
de familie horen bang
het geluid kijken bij
het gras kruipen dezelfde
de hommel liggen evenveel
de honger lopen jammer
de kleur lijken goed
de kraai roepen hard(er)
het liedje sluipen ho(o)g(er)
de mama springen klein
de papa staan langzaam
de poes stampen meer
de poot trippelen moe
de steen vliegen niet
de tuin vinden onder
de vogel voordoen rustig
het (baby)vogeltje wegjagen snel
zien tot ziens
zoeken veel
zwaaien voorzichtig
weg
wel

*De onderstreepte woorden in de woordenschatlijsten komen zowel voor in de spellen als in het gerelateerde thema uit de Zwijsen-methode Uk & Puk.