Reuzentranen
Bewegend leren met Puk

Reuzentranen

In het kort

Puk en de kinderen belanden in een reuzenbos! Er druppelt daar iets en al snel ontstaat een meertje. Puk en de kinderen springen van blad tot blad om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar wat horen ze toch steeds? Ze klimmen hoog in een boom om te zoeken naar waar dat geluid toch vandaan komt. Ze vinden een huilende reus! Ze proberen hem te troosten. Dat lukt als ze samen piano spelen!

Help! Steeds meer water! Kom, klim allemaal op een paddenstoel!

We gaan op zoek. We klimmen op deze tak. Omhoog.

Kijk! Het is Reus. Ach, hij huilt. Kunnen we hem troosten?

Hoe werkt het?

Uitgebreide beschrijving

Reuzentranen sluit aan bij de belevingswereld van peuters en bij het thema ‘Reuzen en kabouters’ uit Uk & Puk. Reuzentranen is een game waarin ze samen met Puk een huilende reus proberen te troosten. In de game doorlopen de peuters al bewegend de volgende spelfasen:

 1. Puk in het reuzenbos: De kinderen zijn met Puk in een reuzenbos. Wat zijn ze daar ineens klein. Er druppelt iets en al snel ontstaat een meertje.
 2. Springen van blad naar blad: In het meertje drijven reuzenpaddenstoelen en reuzenbladeren. De kinderen springen achter Puk aan van blad naar blad om niet in het water te vallen.
 3. Beklimmen van de boom: Ze horen steeds een geluid en klimmen -achter Puk aan- in een hoge boom op zoek naar waar dat geluid vandaan komt.
 4. Troosten van de reus: Ze zien vanuit de boom een huilende reus. Die veroorzaakt met zijn tranen een heus tranenmeer! Puk vraagt de kinderen de reus te troosten. Ze aaien hem, kietelen, geven handkusjes, praten aardig tegen hem, maar niets helpt.
 5. Op de hand van de reus: Dan blijkt dat de reus verdrietig is omdat zijn piano kwijt is en hij geen muziek kan maken. Puk en de kinderen klimmen op de grote hand van de reus. De reus tilt hen uit de boom op de grond.
 6. Piano zoeken: De kinderen helpen zoeken door de bladeren aan de kant te vegen. Zo vinden ze de piano.
 7. Muziek maken: Door de toetsen van de piano aan te raken maken de kinderen muziek!
 8. Dansen met reus: De reus is weer blij en vraagt de kinderen op de pianomuziek te dansen.

Waar werk je aan?

Ontwikkelings-
gebieden

In deze game staan de onderstaande ontwikkelingsgebieden centraal. Bij Reuzentranen is sociaal-emotioneel hiervan de belangrijkste en meest prominente.

 • Sociaal-emotioneel: De kinderen herkennen de emotie van een ander en proberen er rekening mee te houden. Ze bieden hulp aan anderen.
 • Motoriek/ Bewegen: De kinderen springen meerdere sprongen in loop. Ze kruipen op hun knieën over een balanceervlak en bewegen op muziek.
 • Rekenen: Ze oriënteren zich in de ruimte en maken gebruik van ruimtelijke begrippen. Ze ervaren verhoudingen.
 • Taal: Ze begrijpen en voeren instructies uit. Ze begrijpen wat wordt verteld.

Waar werk je aan?

Woordenschat

Deze game biedt mogelijkheden tot het uitbreiden van de woordenschat. De volgende woorden expliciet betekenisvol en in samenhang benoemd:

Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Overige woorden
het blad aaien beneden
de boom dansen blij
het bos helpen er achteraan
het geluid horen hier(heen)
de grond huilen hoog
de hand kietelen kijk uit!
het (hand)kusje klimmen lief
de muziek kruipen naar(toe)
de piano springen onder
de reus stappen op
de tak troosten pas op!
het vogelnestje voordoen veilig
het water wegvegen verdrietig
zitten voorop
zoeken

*De onderstreepte woorden in de woordenschatlijsten komen zowel voor in de spellen als in het gerelateerde thema uit de Zwijsen-methode Uk & Puk.