Kliederen met knuffels
Bewegend leren met Puk

Kliederen met knuffels

In het kort

Puk is niet thuis. Zijn knuffels spelen met verf. Ze spetteren en kliederen er vrolijk op los. Uiteraard mogen de kinderen meedoen! Maar net als het een gezellige kliederboel wordt, komt Puk thuis en schrikt. Alles zit onder de verf! Dat krijgt hij alleen nooit schoon. Kunnen de kinderen Puk helpen de verfsporen te wissen en de knuffels in bad doen?

Puk is niet thuis en de kinderen en knuffels spelen met verf en maken er een grote bende van!

De knuffels rennen weg als Puk boos thuiskomt en laten een verfspoor achter.

Zodra knuffels gevonden zijn én alle verf weggepoetst, gaan de knuffels in bad.

Hoe werkt het?

Uitgebreide beschrijving

Kliederen met knuffels sluit aan bij de belevingswereld van peuters en bij het thema ‘Knuffels’ uit Uk & Puk. Kliederen met knuffels is een game waarin de knuffels van Puk de kinderen uitnodigen samen met hen met verf te spelen. Rollend en vegend ‘kliederen’ ze alles in Puks’ huis onder ‘de verf’ om vervolgens samen alle verf weg te boenen en de knuffels in bad te doen. In de game doorlopen de peuters al bewegend een aantal fasen:

  1. Spelen met verf: De kinderen rollen en vegen met ‘verf’ over de vloer. De kinderen kunnen de knuffels over de vloer duwen en spelen zo voor verfrollers. Overal ontstaan verfsporen en voetafdrukken.
  2. Puk wil alles weer schoon: Puk komt thuis en schrikt van de kliederboel. De knuffels rennen snel weg om zich te verstoppen. Maar … zo maken ze nóg meer verfsporen! Met de kinderen volgt Puk de verschillende verfvoetstappen. Onderweg boenen ze samen elk verfspoor weg en proberen ze de verstopte knuffels te zoeken.
  3. De knuffels in bad: Als knuffels gevonden zijn én alle verf weggepoetst, gaan de knuffels in bad. Puk vult het bad met water en zeep. Maar wat is dat? De hele badkamer vult zich met zeepbellen; de knuffels zijn niet meer te zien! De kinderen helpen Puk alle zeepbellen kapot te slaan en zo de knuffels weer tevoorschijn te laten komen.
  4. De knuffels willen slapen: De knuffels zijn schoon. Alle verf is weg. De knuffels liggen op een bed. Ze zijn moe en willen slapen. De kinderen mogen er heel zachtjes bij gaan liggen. Er klinkt een zacht slaapmuziekje. Sst. Slaap lekker allemaal!

Waar werk je aan?

Ontwikkelings-
gebieden

In deze game staan de onderstaande ontwikkelingsgebieden centraal. Bij Kliederen met knuffels is rekenen hiervan de belangrijkste en meest prominente.

  • Rekenen: De kinderen volgen eenvoudige sporen en experimenteren daarbij met ruimtelijke handelingen t.o.v. zichzelf.
  • Taal: De kinderen begrijpen de opdrachten van Puk en voeren deze uit.
  • Sociaal-emotioneel: De kinderen stellen zich open voor een nieuwe situatie en opdrachten.
  • Motoriek/ Bewegen: De kinderen lopen/stappen en stoppen (en veranderen meer gericht van richting) bij het volgen van de verschillende verfsporen.