Hatsjoe:
Bewegend leren met Puk

Hatsjoe

In het kort

Puk is verkouden. Toch wil hij buiten in de zandbak spelen. Vol goede moed start hij met het maken van zandtaartjes. Maar Puk moet steeds niezen. Soms zo hard dat alles wat hij gemaakt heeft door de zandbak vliegt.

De kinderen gaan met Puk naar de zandbak. Puk is verkouden en niest zo hard dat er zandwolken ontstaan.

In het zand liggen allerlei (zand)vormpjes. De kinderen vullen afwisselend ronde, vierkante en driehoekige vormpjes met zand.

De kinderen helpen de vormpjes op de goede plek te zetten zodat er een kloppend patroon ontstaat.

Hoe werkt het?

Uitgebreide beschrijving

Hatsjoe! sluit aan bij de belevingswereld van peuters en bij het thema ‘Hatsjoe’ uit Uk & Puk. Hatsjoe is een game waarin de kinderen met Puk ‘zandtaartjes bakken’. In de game doorlopen de peuters al bewegend een aantal fasen:

  1. Puk verkouden: De kinderen gaan met Puk naar de zandbak. Puk niest zo hard dat er zandwolken ontstaan.
  2. Vormen herkennen: In het zand liggen allerlei (zand)vormpjes. De kinderen vullen afwisselend ronde, vierkante en driehoekige vormpjes met zand. Zo maken ze lekkere zandtaartjes!
  3. Patronen voortzetten: Puk zet alle taartjes op een rij. In een vast patroon. De kinderen helpen de vormpjes op de goede plek te zetten zodat het patroon klopt. Zo nu en dan moet het opnieuw omdat Puk taartjes uit het patroon niest.
  4. Hard niezen: Het niezen wordt steeds erger. Uiteindelijk niest Puk zo hard dat hij zelf door de lucht vliegt en onder het zand belandt! De kinderen helpen hem eruit.
  5. Overal zand: Dit gaat zo niet. Puk voelt zich ziek en wil naar binnen. Maar eerst moet al het zand eraf. De kinderen stampen, schudden en wapperen al zingend en dansend met Puk het zand van zich af.

Waar werk je aan?

Ontwikkelings-
gebieden

In deze game staan de volgende ontwikkelingsgebieden en inhouden centraal. Bij Hatsjoe is hiervan rekenen de belangrijkste en meest prominente.

  • Rekenen: De kinderen onderscheiden en benoemen eenvoudige meetkundige vormen zoals rondje, vierkant en driehoek. Ze herkennen eenvoudige patronen en zetten deze voort.
  • Taal: De kinderen begrijpen en voeren instructies uit.
  • Sociaal-emotioneel: De kinderen kunnen een taak afmaken en zetten door als het niet meteen lukt.
  • Motoriek/ Bewegen: De kinderen doen bewegingen bij een gezongen lied.

Waar werk je aan?

Woordenschat

Deze game biedt mogelijkheden tot het uitbreiden van de woordenschat. De volgende woorden expliciet betekenisvol en in samenhang benoemd:

Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Overige woorden
de bil erbij horen hatsjoe
het driehoekje niezen helpen
het hapje proeven hmmmm
de haren schudden in
de neus schuiven jammer
het rondje stampen lekker
de rij wapperen nee
de taart nog een keer
het vierkantje onder
de voet opnieuw
de vorm sorry
de zakdoek verkouden
het zand waar
de zandbak weg
het (zand)taartje ziek
het (zand)taartje

*De onderstreepte woorden in de woordenschatlijsten komen zowel voor in de spellen als in het gerelateerde thema uit de Zwijsen-methode Uk & Puk.