In april 2017 lanceerden we de eerste Flo in Utrecht. Na maanden van testen, observeren, luisteren naar fietsers en verkennend onderzoek van de Universiteit Utrecht, kennen we inmiddels de eerste effecten van Flo. In dit bericht nemen we jullie mee in de belangrijkste conclusies en verbeterpunten.

 

Wat is Flo ook alweer?

Eerst even een stapje terug, want: wat is Flo ook alweer? Na uitgebreid onderzoek onder fietsers in Utrecht bleek het vele wachten voor de rode verkeerslichten de grootste fietsfrustratie te zijn. Daarom hebben we Flo ontwikkeld: jouw persoonlijke snelheidsadvies om vaker groen licht te halen. Zie je de haas? Ga dan sneller fietsen voor groen. Zie je de duim? Behoud je snelheid voor groen. Ga bij de schildpad langzamer fietsen voor groen en bij de koe ga je het groene licht dit keer helaas niet meer halen. Het grote doel van Flo is om de fietsbeleving in steden te verbeteren om zo leefbare steden te creëren en mensen te helpen in beweging te blijven. Flo staat in Utrecht, Eindhoven en verschijnt binnenkort in Antwerpen.

Flo-hoe-werkt-het1

Onderzoek Universiteit Utrecht

Om te weten of we ook daadwerkelijk slagen in bovenstaande doelstellingen, heeft de Universiteit Utrecht (door: Monique Simons, Bas Spierings en Wiljan van Wilgenburg) een verkennend onderzoek gedaan naar de effecten van Flo. Centrale onderzoeksvraag was: “Wat is de betekenis van Flo voor de fietsdoorstroming en fietsbeleving op het kruispunt van de Amsterdamsestraatweg en Marnixlaan in Utrecht?” Tijdens dit onderzoek is Flo onderzocht in de starre regeling en de voertuigafhankelijke regeling.

Starre en voertuigafhankelijke regeling

De starre regeling is actief tijdens de spits en hierbij krijgt elke verkeersstroom om de beurt groen licht. Dit maakt het voor Flo eenvoudig om te bepalen hoe lang de fietser de tijd heeft om het groene licht te halen en kan daardoor een 100% correct snelheidsadvies geven. De volgorde staat immers vast. De voertuigafhankelijke regeling is actief buiten de spits en hierbij passen de verkeerslichten zich aan op het gedetecteerde verkeer. Flo werkt hierbij als een soort drukknop op afstand: op het moment dat een fietser Flo passeert gaat er een signaal naar het verkeerslicht om sneller of langer groen licht te geven aan de fietser. Echter, kan het in deze situatie ook voorkomen dat de verkeerslichten op het laatste moment nog reageren op het overige verkeer waardoor een eerder gegeven advies van Flo aan een fietser mogelijk niet meer klopt.

Flo5

Onderzoeksresultaten

Na verkennend onderzoek is de Universiteit Utrecht uiteindelijk tot vier belangrijke hoofdconclusies gekomen:

  1. De feitelijke doorstroming is in de starre regeling met 3% verbeterd en in de voertuigafhankelijke regeling met 8%. Dit klinkt mogelijk slechts als een kleine verbetering, maar Springlab heeft van diverse experts uit verkeersland al vernomen dat dit goede cijfers zijn voor de relatief kleine ingreep van Flo!
  2. De subjectieve doorstroming (in de beleving van de fietser) is met 16% verbeterd.
  3. Fietsers ervaren Flo als nuttig en leuk. Enkele reacties zijn: “Het is fijn te weten waar je aan toe bent”, “Ik kan nu beter anticiperen op het verkeerslicht” en “Naast dat het leuk is, zorgt het er ook nog voor dat ik minder hoef te wachten.”
  4. Het concept van Flo wordt goed begrepen door de meeste fietsers.

Met name de tweede conclusie is zeer interessant. In het verkeer blijkt juist de beleving erg belangrijk. Hier wordt volgens ons momenteel nog te weinig aandacht aan besteed in het ontwerpen van verkeer en infrastructuur. Fun en experience zijn essentieel, omdat je hiermee de ervaring van de verkeersdeelnemer kunt beïnvloeden. In het geval met Flo ervaart men nu dus dat de doorstroming beter is dan feitelijk het geval is. Zo kun je met relatief kleine ingrepen gericht op fun en experience dus toch een effect bereiken.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Doorontwikkeling

Op basis van het onderzoek en onze eigen bevindingen hebben we echter ook een aantal punten geformuleerd voor de doorontwikkeling van Flo. Want, ondanks de positieve onderzoeksresultaten valt er nog voldoende te verbeteren. De komende maanden gaan we hard aan de slag om dit te realiseren.

  • Flo werkt nog niet altijd foutloos in de voertuigafhankelijke regeling. Dit moeten we verhelpen, we streven naar een betrouwbaar advies voor fietsers!
  • We zien kansen om Flo off-the-grid (zelfvoorzienend in energie) en mobiel te maken. Dit verlaagt de aanschafkosten voor gemeenten aanzienlijk en vergroot de flexibiliteit.
  • We werken nu nog enkel met individuele detectie, maar we ambiëren groepsdetectie. Zo kunnen we tijdens de spits grote groepen fietsers maximaal voordeel bieden door hen voorrang te geven op het kruispunt. Met andere woorden: ze krijgen gegarandeerd groen. Dit werkt hetzelfde als bij de bussen die ook prioriteit krijgen. Deze grote groepen fietsers willen we een eigen symbool op Flo geven.
  • Om de fietsflow nog verder te verbeteren hebben we behoefte aan fietsdata. Denk aan aantallen fietsers, gemiddelde snelheden en de drukste tijdstippen. Momenteel meten we dit nog niet, terwijl daar wel grote kansen liggen voor Flo. Ook voor gemeenten is dit interessant, momenteel wordt data nog vooral gemeten op bepaalde momenten en op basis van vaste regels. Met Flo kunnen we juist non-stop realtime data vergaren, dit biedt veel meer inzichten.

eindhoven

Conclusie

We zijn blij met de onderzoeksresultaten van de Universiteit Utrecht. Fietsers begrijpen het concept achter Flo, zien de meerwaarde ervan in en de doorstroming lijkt daadwerkelijk verbeterd te zijn. Gelukkig zijn er ook voldoende verbeterpunten en die zien we vooral terug in de technische werking en aan de businesskant. Hier gaan we de komende periode hard mee aan de slag. Daarnaast is er nog altijd wereldwijde interesse voor Flo. Zo voeren we momenteel verkoopgesprekken met onder andere de gemeente Palo Alto (het centrum van Silicon Valley), Londen en Melbourne.

Tot slot vinden zowel Utrecht als Eindhoven de pilot geslaagd. Om te kunnen opschalen in beide gemeentes is doorontwikkeling vereist. Beide steden willen dit graag met ons onderzoeken.

Heb je nog tips of opmerkingen stuur een mailtje naar Jan-Paul: jp@springlab.nl